ติดต่อAdminได้ที่อีเมล์ tmeramelove@hotmail.com

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

CE ภาษาไทย

รับปั้มไก่sf


                      สนใจติดต่อหัวส้มเท่านั้น   ราคาvipมีดังนี้

1: 50วันทูคอล=25รอบ 2 :100วันทูคอล=60รอบ 3 :

150วันทูคอล 100 รอบ รับบัตร (100+50) 4 :300วันทู

คอล=190 รอบ  รับจ้างปั้ม exp 1แสนละ 50วันทูคอล 1

ล้าน ละ 300  วันทูคอล    โปรแกรมที่ใช้ Hack Kill มี

รายละเอียดมีดังนี้    > ท่าน ไม่มีคุณ 2 จะได้ รอบละ

2500 exp  ถ้ามีคูณ 2 + ดับเบิ้ลอับ จะได้รอบละ 5750

exp  สนใจติดต่อหัวสัมเท่านั้น + หรือเเอคมาที่

tmeramelove@hotmail.com คุณพงศ์